Od 24 kwietnia 2023 roku będzie możliwe złożenie wniosku o zbiornik na wody deszczowe w ramach programu “W gminie Liszki łapiemy deszczówkę”. Program zakłada zakup naziemnych zbiorników na wodę opadową o pojemności 360 litrów, które zostaną użyczone Mieszkańcom do zamontowania w systemie rynnowym budynku. Zgromadzoną wodę będzie można wykorzystać m.in. do podlewania ogrodu czy trawnika. Realizacja programu przyczyni się do lepszego zagospodarowania wody opadowej, łagodzenia skutków suszy oraz oszczędności zasobów wodnych.

Wnioski o użyczenie naziemnego zbiornika na wody opadowe mogą składać wszyscy Mieszkańcy Gminy Liszki, którzy spełniają następujące warunki:

  • są właścicielami, współwłaścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi, wolnostojącymi lub w zabudowie bliźniaczej lub szeregowej na terenie Gminy Liszki,
  • nie posiadają zaległości wobec Gminy Liszki z tytułu podatków, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz innych opłat,
  • składają roczne zeznanie podatkowe PIT w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Krakowie (Urząd Skarbowy właściwy dla Mieszkańców lub podmiotów Gminy Liszki).

Do kiedy złożyć wniosek na zbiornik na deszczówkę od Gminy Liszki?

Wnioski należy składać w terminie od 24.04.2023 r. do 28.04.2023 r., pisemnie za pośrednictwem poczty tradycyjnej, bezpośrednio w Urzędzie Gminy Liszki (do skrzynki przy wejściu do budynku przy ul. Mały Rynek 2) lub elektronicznie za pośrednictwem skrzynki ePUAP. Za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu wniosku do Urzędu. Na jedną nieruchomość może być użyczony tylko jeden zbiornik o pojemności 360 l. Umowa użyczenia zbiornika zostanie zawarta na okres 36 miesięcy, po tym okresie zbiornik przejdzie na własność Użytkownika.

Jaki wniosek mam wypełnić aby otrzymać na zbiornik na deszczówkę?

1 komentarz
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zapisz się do newslettera!

Zainteresował Cię ten artykuł? Chcesz otrzymywać podobne na swoją skrzynkę mailową? Zapisz się do naszej listy newsletterowej!

Podobne artykuły:

Kolejny supermarket na terenie gminy Liszki – czy to dobry ruch?

Nasi czytelnicy i mieszkańcy gminy powielają informację, że w miejscowości Kryspinów powstaje…

Dowód osobisty dla mieszkańca Gminy Liszki – jak wyrobić?

Procedura wyrobienia dowodu osobistego dla mieszkańca Gminy Liszki może nieco się różnić…